İç..
Telaffuz edilmesi dahi dehşet verici..
"İç savaş veya sivil savaş, bir ülkenin insanlarının çeşitli politik veya dini kutuplar altında organize olarak birbirleriyle yaptıkları silahlı çatışmalara verilen genel isimdir. Bu çatışmalar
genelde ortak yönleri olmasına rağmen her ülkenin kendine has kültürel ve siyasi yapısı
nedeniyle çoğunlukla öznel bir yapıya sahiptir. (Kaynak: Vikipedi)

İç Savaş / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_sava%C5%9F