Cehalet
En büyük tehlikelere yaşam (!) sunan gerçeklik..
Cehaletin giderilmesi olası iken, yaşamın akışı gelişmeye dönük evrilirken, buna rağmen bu düzlemde kendini ısrarla geride bırakan cehalet: hüküm sürdüğü sürece, içinde yaşadığı her
şeyi yok etmeye kodlanmıştır. Cehaleti daha da tehlikeli boyutlara taşıyan, onun üzerine
çıkar hesapları yapan eller tarafından destekleniyor olmasıdır. böyle bir durumda siz cehaletten bir basamak dahi olsa yukarıda iseniz, doğru her yaptığınız cehaletin imha edici hedefinde olacaktır..

Bu yok oluştan kurtulmak için cehaletin yok edilmesi gerekir..

Türk Dil Kurumu'nda cehalet: "(ceha:let) Bilgisizlik: “Açlık gidecek, cehalet gidecek, benizler kanlanacak, tabiat yenilenecek, emir altına alınacaktı.” -T. Buğra.

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlük:
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.589dbe62e69109.41424495
Çoğulcu Cehalet / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87o%C4%9Fulcu_cehalet
Cehalet Örtüsü / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cehalet_%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC