Otoriteryenizm
Amaçlarına ulaşabilmek için siyasi partileri ve toplu kalabalıkları kullanır ve insanlara yaptırmak istediği şeyleri yaptırır..

Otoriteryenizm, otorite ve bu otoritenin idaresine yönelik itaat ile nitelenen bir sosyal organizasyon biçimidir. Bireysel özgürlük karşıtıdır ve mutlak itaate dayanır.

Politik anlamda; otoriteryen bir hükümette siyasal otorite, küçük bir siyasetçi grubunun odağındadır. (Kaynak: Vikipedi)

(...) Otoriteryanizm ya da otoriter rejim ise daha çok statu quo odaklıdır ve kontrollüdür. Otoriter liderlere örnek Uganda’da İdi Amin, Irak’ta Saddam Hüseyin, Filipinler’de Ferdinand Marcos gösterilebilir. Kendilerini normal bir birey olarak görmeleri güce aç diktatörlüğe olan eğilimlerindendir. Korku ve sadakat empoze ederek kanunlar koyarlar. Kendileri ile işbirliği yapanları ödüllendirerek sadakat kazanırlar. Otoriter hükumetlerde güç merkezidir ve bir kişide toplanmıştır. Halkın ve muhaliflerin düşüncelerini ifade etme özgürlüğü baskı altındadır. Amaçlarına ulaşabilmek için siyasi partileri ve toplu kalabalıkları kullanır ve insanlara yaptırmak istediği şeyleri yaptırır. (...) (Kaynak: Limenya)

Kaynaklar:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Otoriteryanizm
https://limenya.com/totaliter-ve-otoriter-rejim-arasindaki-fark/