Hükümsüz NewTürkiye Cumhuriyeti, kökleri güçlü bir geçmişe sahip ve geleceğe güçlü olarak varacaktır..