'İç'imdeki Pire


İç Güvenlik kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda 27 Mart'ta kabul edilerek yasalaşmıştı..

Cumhurbaşkanı Tayyip ERDOĞAN, kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı onayladı.
Yasa tasarısının Türkiye'yi "polis devleti" yapmasından endişe ediliyor. Muhalefet partileri pakete karşı çıkarken, AKP tasarıyla özgürlüklerin genişletileceği iddiasında.
(03.04.2015, Basından)

- Yasa Tasarı Maddeleri/T24