1 Mayıs.. 2015Dünya genelinde kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü..
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı..
İşçi ve emekçilerin bayramı..

"(...) Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs Alanı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (European Court of Human Rights - ECHR) tescillendi. İlk defa bir meydan, ulusalüstü hukuk alanında bir hakkın temel unsuru olarak kabul edildi. Bu kararla Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul’daki adresi olarak tescillenmiş, ilk kez bir meydan, Taksim Meydanı. Avrupa İnsan Hakları Sisteminde bir özne olarak yer almıştır. 

Üzerinde bu kadar tartışmalar yapılan, uğruna bedeller ödenen, sendikaların tarihinde, yaşayanların anılarında ve türkülerde bile emekçilerle anılan Taksim Meydanı böylece, ününe yakışır bir şekilde "Emekçilerin 1 Mayıs Meydanı" olarak uluslararası hukuk tarihine geçmiştir. (...)"
(Alıntı: Sendika.org)

"(...) 2008 yılında, DİSK ve KESK’in, Taksim’deki 1 Mayısı kutlama girişimleri, polis müdahalesiyle engellenmişti. Bu engelleme sonrası konu DİSK ve KESK tarafından AİHM’ne taşınmıştı. Mahkeme, 27 Kasım 2012 tarihinde davayı sonuçlandırdı. Alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
1- Sözleşmenin 11. maddesinde düzenlenen “herkes barışçıl toplanma özgürlüğü hakkına sahiptir” maddesinin ihlal edildiği,
2- Mahkeme, polis müdahalesinin sonucu olarak işçilerin barışçıl toplanma haklarını kullanamadıklarını, bu çerçevede haklarına sözleşmenin 11. maddesinde göre müdahale olduğunu,
3- Hükümetin, toplantının hukuka aykırı olarak düzenlendiği yönündeki savunmasının yerine olmadığını,
4- Müdahalenin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. ve 24.maddelerinin ihlali olduğunu,
5- Müdahalenin “demokratik bir toplum için gerekli” olup olmadığı sorusuna ise; hukuka uygun gösteriler bakımından, bunların barışçıl biçimde sürmesini ve bütün vatandaşların güvenliğinin temini için uygun önlemeleri alma yükümlülüğünün var olduğunu belirtiyor.
6- Mahkeme, “devletlerin yalnız barışçıl toplanma özgürlüğünü korumak zorunluluğunu değil ayrıca bu hakka ilişkin makul olmayan dolaylı sınırlamalar uygulamaktan kaçınmalarının zorunluluğunu kaydeder” diyerek devletin gösteri ve yürüyüş hakkının dolaylı olarak da olsa sınırlanamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.
7- Sözleşmenin 11. maddesinin temel amacının hem korunan hakların kullanılmasını hem de bu hakların birey tarafından etkili kullanımının güvence altına alınmasında devletin pozitif yükümlülüklerinin bulunduğunu söylüyor.
8- Kamuya ait bir mekandaki trafikte düzensizlik de dahil olmak üzere günlük hayatta bazı kesintilere yol açabilecek olsa bile, barışçıl toplanmalara yönelik olarak belirli ölçüde hoşgörü göstermek kamu otoriteleri için önemlidir.


(1 Mayıs 2012, Taksim, İstanbul / Türkiye)
Taksim'de 1 Mayıs en son 2012'de kutlanmıştı

Mahkeme, bu hukuka aykırı tespitleri yaptıktan sonra davanın geneli hakkında daha çarpıcı bir değerlendirme yapıyor. 
Mahkeme, ‘’Mevcut davada, dava dosyasındaki belgelerden açıkça anlaşılmaktadır ki, yetkililer başvurucuların İşçi Bayramı’nı, Taksim Meydanı’nda kutlama niyetleri hakkında bilgi alır almaz, gösteriyi engellemek için kapsamlı önlemler almışlar ve Taksim Meydanı’nda gösteri yapmakta ısrar etmeleri halinde polisin göstericilere yönelik kuvvet kullanacağını belirten açıklamalar yapmışlardır.’’ 
Yetkili erkin zaten baştan itibaren hakkın kullanımını engellemek için tavır koyduklarını söylüyor. Türkiye bu karara itiraz etmiyor. Karar kesinleşiyor.

Bu hak ihlalarine ilişkin tespitler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2008/38676 no.lu davasından, Türkiye aleyhine, 2008 yılındaki 1 Mayıs ile ilgili DİSK’in şikayeti üzerine vermiş olduğu karardan alınmıştır.
Mahkemenin kararı Türkiye açsından bağlayıcıdır. Bu karar aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde düzenlemeler yapamaz. (...)" (Alıntı: Cesim Parlak.com)

- '1 Mayıs ve Kaos'/Fikret İLKİZ yazdı/Bianet.org
- 1 Mayıs İşçi Bayramı/Vikipedi
- Kanlı 1 Mayıs/Vikipedi
- 1 Mayıs 1977/Youtube
- 1 Mayıs Marşı-Grup Yorum/Youtube
- 1 Mayıs Marşı-Edip AKBAYRAM/Youtube
- 1 Mayıs/Vikipedi