SarmalSarmal
1- [sıfat] Dolana dolana oluşmuş, birbirini izleyen, helisel, helezoni
2- İçinden çıkılmaz (durum)