Şimdiden Yitirilmiş Demokrasiİradeyi belirlemede güç odaklı problem.. 

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın
iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasinin güzel bir örneğidir. (Kaynak: Vikipedi)

Referandum / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Referandum
Karşıtlık / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kar%C5%9F%C4%B1tl%C4%B1k