Çevre
Kentleşmenin midesi..

"Çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan ve plansız olarak rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesidir.

Herhangi bir estetik kaygı gözetilmeden, insanların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihi dokunun korunması düşünülmeden gerçekleşen bu kentleşme türü mevcut yerleşim birimlerinin tarihsel, kültürel ve doğal kaynaklarının tahrip olmasına veya yol açmasına sebebiyet vermektedir. (...)" (Kaynak: Vikipedi)

Çarpık Kentleşme / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87arp%C4%B1k_kentle%C5%9Fme
Çevre / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evre