Çevre
Kayıp ekosistem..
"Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır.".(Vikipedi)
"Daha çok insanı barındırma amacı ile oluşan betonlaşmanın zararları, hayatımızı ciddi şekilde etkilemektedir. Yeşil alanların yok olması küresel ısınmaya da davetiye çıkarıyor."
(Zararları.org)

Çevre Kirliliği / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evre_kirlili%C4%9Fi