Demokrasi İleriii!..Kişisel kinler topluma zarar verme noktasına gelebiliyor..