Dört Ayaklı


En bilinen yorum ise 4 mezhebi temsil etmesi. 4 temel üzerine oturan minare ise İslam dininin tekliğini ifade ediyor olması."

"Akkoyunlu Kasım Han tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Camii’nin dört ayaklı minaresi, dört sütun üzerine inşa edilmiş. Minaresindeki kitabesinde caminin 1500 tarihinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey'in zamanında yapıldığı yazılıdır. 4 yalın sütun ile başlıklar üzerinde oturan kare mimarisi ile Anadolu camileri içinde tek örnek oluşturmaktadır." (Kaynak: Milliyet)

"Bu ilginç mimariye sahip olan minare, 500 yılı aşkın bir süreden beri 4 ayak üzerinde sapasağlam bugüne gelmiş. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ın fethine çıkmadan hemen önceki yıllarda yapılmış. Yani 1500’lerin başında. Bölgede Osmanlı değil, Akkoyunlular hüküm sürmekte. Camiyi ve minareyi yaptıran da Akkoyunlu hükümdarı Kasım Han. Bu görülmeye değer mabedin adı Şeyh Mutahhar Camii. Diyarbakırlılar “Şeyh Matar Camii” olarak adlandırıyor. Şeyh Mutahhar adlı bir zatın mezarının olduğu yere yapıldığı için bu isim verildiği biliniyor.

4 ayağı üzerinde duran Şeyh Matar Camii’nin minaresi, türünün tek örneği. Türkiye’de bu tarzda bir minare hiç bulunmuyormuş."

"Kimilerine göre, 4 ayak, Diyarbakır surlarının dört kapısını temsil ediyor. Mardinkapı, Urfakapı, Saraykapı ve Dağkapı.

Fakat en bilinen yorum ise 4 mezhebi temsil etmesi. 4 temel üzerine oturan minare ise İslam dininin tekliğini ifade ediyor olması." (Kaynak: Rota Haber)
Dört Ayaklı Minare/3D Panoramik Tur


(Kaynak: Milliyet)

Dört Ayaklı Minare
Diyarbakır- Türkiye