TİB'dir TİB!..İnternet yasası (5651 sayılı kanun) yürürlüğe girdi..

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)'nın talimatıyla internete resen (başvuruya gerek kalmadan) erişim engellemesi yapılabilecek..

İnternette trafik bilgisi, “hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği ve ne kadar süreyle o adreste kaldığı” bilgilerini içeriyor.

Buna göre artık trafik bilgileri TİB'de sakalanacak. Hakim tarafından karar verilmesi halinde de ilgili mercilere verilecek. İnternete erişimin engellenmesi süresi ise azami olarak 4 saat olacak.

(...)  "Türk Ceza Kanunu içerisinde bulunan hakaret suçlarına göre, basın üzerinden yapılan kişilere hakaretlerin cezası daha ağır oluyor. 5651 sayılı yasaya göre sosyal ağlar da artık basın kuruluşu sayılıyor. Sosyal ağlar üzerinden yaptığınız hakaretler, herhangi bir gazete, dergi ya da televizyon kanalından yayınlanmış gibi görülecek. Kısacası sosyal ağ üzerinden hakaret için ağır cezalar gündemde.(...) 

(...) "TİB’in sahip olduğu en ilginç yetkilerden biri de İnternet’i komple kapatabilecek olması. BTK dahil kimse bu kararın nasıl uygulanacağını bilmiyor. Farklı görüşler, yurtdışı çıkışlarının iptal edileceği konusunda hemfikir." 


"5651 ile ilgili, en çok korkulan maddelerden biri de, yasayı aştığınız hapis cezası almanızdı. BTK Başkanı Tayfun Acarer bu konuya açıklık getirdi. Şu anda yürürlükte olan yasada hapis cezası bulunmuyor. Yasanın eski halinde, sosyal ağlar üzerinden ettiğiniz hakaretlerde, yasaklı sitelere girdiğinizde mahkeme size hapis cezası verebiliyordu."
(Alıntı; CioTurk.Com)

Düzenlemenin gerekçesi;
“Bir trafik bilgisi mahkeme tarafından talep edildiğinde bu bilginin temin edilip mahkemeye sunulması en az 1 aylık bir süreci kapsıyordu. Bu da birçok konuda gecikmeye neden oluyordu. Trafik bilgilerinin TİB’de tutulmaya başlanmasıyla birlikte, hâkimler bir karar verdiğinde hızlıca hareket etme imkânı olacak” diye açıklandı.
(Basından..)